ربات تلگرام

GASPARINI

پیپ گاسپارینی / ارزان و کاری

STEFANO

پیپ استفانو / طراحی مدرن و اقتصادی

BREBBIA

پیپ بربیا / سوپرلوکس

CORN COB

پیپ کورن / اسموک خنک با ذرت

TOMMASO SPANU

پیپ تام اسپنو / لیمیتد ادیشن

CASTELLO

پیپ کستلو / گرانترین برند دنیا

MTIRAN

پیپ دست ساز
روش تهیه کاپوچینو
پودر هات چاکلت
قهوه دانه ترک و اسپرسو
پودر چای ماسالا
تهیه قهوه با فرنچ پرس