اسپرسو کامل چیست؟

اسپرسو کامل نوشیدنی است بر پایه قهوه که با دستگاه اسپرسو تهیه شده باشد.

دستگاه اسپرسو دستگاهی است که قابلیت استخراج عصاره کامل قهوه را داشته باشد. این دستگاه ممکن است برقی یا با شعله کار کند ولی انواع برقی آن می تواند اسپرسو کامل بدهد.

اسپرسو کامل چیست؟

اسپرسویی که با دستگاه مخصوص تهیه شده است و از سه بخش تشکیل شده است. بخش رویی، کرما یا فوم است که تشکیل شده از چربی قهوه است. بخش وسطی بادی است که طعم عمومی قهوه را دارد و بخش زیری که طعم کامل و دقیق قهوه را میرساند.

دستگاه های موکاپات هم میتوانند قهوه اسپرسو درست کنند ولی چون فشار بخار آب آن کم است ممکن است خیلی با کیفیت نباشد ولی به نظر من اگر خوب تهیه شود طعم آن بی نظیر است و طرفدار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.