قطعات پیپ

اصطلاحات تخصصی درباره اجزا تشکیل دهنده پیپ:

 

قطعات پیپ

STEAM:

استم یا دهنی پیپ که از لیپ تا تنون را شامل می شود و در اثر تماس با بذاق یا در اثر تماس با نور خورشید دچار رنگ پریدگی می شود.

LIP:

بخشی از دهنی است که زیر دندان قرار می گیرد و عموما بر اثر استفاده فرسوده می شود.

BIT:

شکل داخلی بیت چند نوع است و نوع ورودی دود که در کوره آماده می شود را تعیین می کند.

TENON:

نتون یا جامپر که محل قرارگیری فیلتر است و همچنین در اثر باز و بسته شدن پیپ دچار آسیب می شود.

FERRULE:

فرول یا رینگ، هم زیبایی بیشتری به پیپ می دهد و هم اینکه از شنک محافظت می کند.

MORTISE:

مورتیس یا زبانه شنک که محل قرارگیری تنون (جامپر) است و با توجه به اندازه فیلتر و جامپر ممکن است تراش های متعددی داشته باشد.

SHANK:

شنک لوله متصل شده به آتشگاه است. اهمیت شنگ به دلیل انتقال دود و همچنین نوع طراحی آن میباشد که ممکن است کل قیافه پیپ را تحت تاثیر قرار دهد.

CHAMBER:

چمبر (کوره) محل قرارگیری توتون پیپ است که ممکن است یه شکل V، U و یا شکل دیگری تراش خورده شود.

BOWL:

آتشگاه پیپ از مهمترین قسمت های پیپ است. بیرون آتشگاه هم نشان دهنده کیفیت پیپ است و هم اینکه در فینیش های متعددی تهیه می شود.

در ضمن تعیین کننده چهره نهایی پیپ هم میباشد.

 

انواع مدل پیپ …

 

 

 

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید