نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

الگوریتم

kharazmi

الگوریتم برای اولین بار توسط خوارزمی ریاضیدان و دانشمند ایرانی بنیان گذاری شد و واژه الگوریتم بر گرفته از واژه الخوارزمی است.

الگوریتم چیست؟

الگوریتم به روش حل مسئله اطلاق می شود. در حقیقت الگوریتم اساس کار بالاترین فناوری بشر یعنی کامپیوتر است. اساس کار کامپیوتر باینری است، یعنی یا خاموش یا روشن، یا صفر یا یک، آری یا خیر.

مبنای اعداد در کامپیوتر صفر و یک است، یعنی عدد ۲ وجود ندارد. ۱+۱ مساوی ۱۰ است. جالب است بدانید که مبنای اعدادی که بصورت روزمره استفاده می کنید ده ده ای است. یعنی عدد ۱۰ یک عدد ترکیبی است که قبلا هم آن را داشتیم. بسیاری بر این عقیده اند که انسان به دلیل داشتن ۱۰ انگشت  مبنای اعداد خود را ده ده ای قرار داده است.

ممکن است لازم باشد مبنای اعداد خود را در بعضی محاسبات عوض کنید و از شانزده شانزده ای استفاده کنید. اگر ساخته دست بشر نهایتا در عدد ۲ از ۱۰ قرار گرفته، اگر ۲ از ۱۰۰ یا ممکن است ۲ از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ باشد پس مغز انسان در مرحله اولیه رشد خود به سر می برد.

اساس ماده بر دو پایه قرار دارد، جا و مکان. شما دو بعد حتمی زمان و مکان را دارید و این دو از یک چیز تاثیر می گیرند، جاذبه زمین. یعنی شما اگر زمین را ترک کنید و به سیاره دیگری بروید زمان برای شما ممکن است زودتر یا دیرتر بگذرد، پس جاذبه  در زمان تاثیر بسزایی دارد. هر قدر جاذبه تغییر کند زمان هم برای شما متفاوت میباشد.

در زندگی پس از مرگ یکی از بعد ها را حتما از دست می دهیم و آن بعد مکان است. روح از بدن پر می کشد و یکی از بعد ها را از دست داده و یا شاید از آن گذر می کند تا تکامل خود را ادامه دهد.

از قانون الگوریتم چگونه در زندگی خود استفاده کنیم؟

خوارزمی حتما به این مسئله اندیشیده است . . . ” این زندگی است یا یک بازی ساده اعداد “

بسیاری از افراد موفق جهان از الگوریتم پیروی کرده اند و زودتر به اهداف خود رسیده اند. سیاستمداری می گوید اگر در مورد مسئله ای ۵۰% اطمینان داری که انجام خواهد شد، معطل نکن. مسلما هیچ کسی تابع یک فرمان مطلق نخواهد بود، ما معمولا عکس العمل هایی تلفیقی از صفر و یک را بر می گزینیم و این فرق بین انسان و کامپیوتر است.

حرف خوارزمی جای اندیشه دارد، چرا ” یک بازی ساده اعداد” ؟

در الگوریتم دو اتفاق می افتد یا مسیری به تعالی می روید یا باید دوباره برسی کنید، به عبارتی صفر و یک. در الگوریتم دو دو ای ۲ وجود ندارد و دو عدد ۰ و ۱ را داریم به عبارتی یک معادله یک مجعولی است.

هنوز هم از کلاس ابتدایی  معادلات ساده ۲ مجعولی را به یاد داریم، از دوره راهنمایی معادلات چند مجعولی و از دبیرستان تا بی نهایت مجعولی. وقتی قرار است شما بخشی از ۰ و بخشی از یک را قبول کنید و در انتخاب شما چند انتخاب دیگر هم وجود دارد مجعولات زیاد می شوند. شما چند مجعول در زندگی خود دارید و اگر بخواهید به صورت ریاضی و الگوریتم آن را حل کنید چه کاری انجام خواهید داد؟

ماتریس، روش حل مسئله های چند مجهولی است به شرطی که یک داده ثابت داشته باشید . . . ” یک داده ثابت “

شانس خود را حساب کنیم!

آیا شانس قابلیت اندازه گیری دارد یا شانسی است؟ آیا می توان کارها را شانسی انجام داد و شانسی موفق شویم؟ آیا می توانیم شانسی به اهداف خود برسیم؟

((U + C + I) * (10 – S)) / 20 * A * 1 / (1 – Sin (F/10))

فرمول کلی شانس شما در صورت های مختلف به قرار بالاست . . .

U منغیر ضرورت انجام کار است

C میزان پیچیدگی کار

I اهمیت موفقیت

S مهارت شما در انجام کار

F تعداد دفعاتی که تجربه انجام این کار را دارید

کافی است به پارامترهای فوق اعدادی بین ۱ (کمترین) تا ۹ (بیشترین) را بدهید، مثلا اگر تجربه شما در موردی که در حال اندازه گیری آن هستید (F) بسیار زیاد است، عدد ۹ خواهد بود.

قانون موفی در مورد شانی در مورد مسائل چیست؟

اموری که در حالت عادی بدون کوچکترین مشکلی انجام می شوند در شرایط بحرانی نادرست و ناراحت کننده می شوند.

سه قانون کلی می تواند قاعده شانس را به نفع شما تغییر دهد:

A در کار مهم و دقیق اگر مهارت ندارید رها کنید

B مسئله پیجیده را با آسانترین راه حل از هر جایی که بلد هستید حل کنید و به پیچیدگی آن فکر نکنید

C اگر در نتیجه شکست ناراحت می شوید، روش صحیح آن را فراگیرید

در مقاله آتی به آشنایی با روش های استفاده از الگوریتم در تصمیم گیری ها خواهیم پرداخت . . .

اشتراک گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.