پیپ بدون برند

مرتب سازی بر اساس:
مشاهده:
 • کشور سازنده: چین

  بلاک استفاده شده: چوب

  فیلتر: دارد

  قطعات همراه: فیلتر، بیلچه و نخ تمیز کننده به همراه کیف و استند پلاستیکی

   

  پیپ آنجل برای اسموکرهایی که تجربه اسموک ندارند گزینه تقریبا مناسبی ولی قابل قیاس با پیپ های ساخته شده از برایر نیست

  این پیپ برای استفاده در روز یکبار با طول مدت 20 دقیقه مناسب است

  285,000 تومان
 • کشور سازنده: چین

  بلاک استفاده شده: چوب

  فیلتر: دارد

  قطعات همراه: فیلتر، بیلچه و نخ تمیز کننده به همراه کیف و استند پلاستیکی

   

  پیپ آنجل برای اسموکرهایی که تجربه اسموک ندارند گزینه تقریبا مناسبی ولی قابل قیاس با پیپ های ساخته شده از برایر نیست

  این پیپ برای استفاده در روز یکبار با طول مدت 20 دقیقه مناسب است

  285,000 تومان
 • کشور سازنده: چین

  بلاک استفاده شده: چوب

  فیلتر: دارد

  قطعات همراه: فیلتر، بیلچه و نخ تمیز کننده به همراه کیف و استند پلاستیکی

   

  پیپ آنجل برای اسموکرهایی که تجربه اسموک ندارند گزینه تقریبا مناسبی ولی قابل قیاس با پیپ های ساخته شده از برایر نیست

  این پیپ برای استفاده در روز یکبار با طول مدت 20 دقیقه مناسب است

  285,000 تومان
 • کشور سازنده: چین

  بلاک استفاده شده: چوب

  فیلتر: دارد

  قطعات همراه: فیلتر، بیلچه و نخ تمیز کننده به همراه کیف و استند پلاستیکی

   

  پیپ آنجل برای اسموکرهایی که تجربه اسموک ندارند گزینه تقریبا مناسبی ولی قابل قیاس با پیپ های ساخته شده از برایر نیست

  این پیپ برای استفاده در روز یکبار با طول مدت 20 دقیقه مناسب است

  285,000 تومان
 • کشور سازنده: چین

  بلاک استفاده شده: چوب

  فیلتر: دارد

  قطعات همراه: فیلتر، بیلچه و نخ تمیز کننده به همراه کیف و استند پلاستیکی

   

  پیپ آنجل برای اسموکرهایی که تجربه اسموک ندارند گزینه تقریبا مناسبی ولی قابل قیاس با پیپ های ساخته شده از برایر نیست

  این پیپ برای استفاده در روز یکبار با طول مدت 20 دقیقه مناسب است

  285,000 تومان
 • کشور سازنده: چین

  بلاک استفاده شده: چوب

  فیلتر: دارد

  قطعات همراه: فیلتر، بیلچه و نخ تمیز کننده

   

  پیپ آنجل برای اسموکرهایی که تجربه اسموک ندارند گزینه تقریبا مناسبی ولی قابل قیاس با پیپ های ساخته شده از برایر نیست

  این پیپ برای استفاده در روز یکبار با طول مدت 20 دقیقه مناسب است.

  285,000 تومان
 • کشور سازنده: چین

  بلاک استفاده شده: چوب

  فیلتر: دارد

  قطعات همراه: فیلتر، بیلچه و نخ تمیز کننده

   

  پیپ آنجل برای اسموکرهایی که تجربه اسموک ندارند گزینه تقریبا مناسبی ولی قابل قیاس با پیپ های ساخته شده از برایر نیست

  این پیپ برای استفاده در روز یکبار با طول مدت 20 دقیقه مناسب است.

  285,000 تومان